Site announcements

(Chưa có chủ đề thảo luận nào trong diễn đàn này)

Các khoá học hiện tại

...

Xin chào,

Khóa đào tạo iWealth Partner cơ bản cung cấp cho bạn các kiến thức tổng quát để bắt đầu hành trình cộng tác với TCBS. Chương trình đào tạo kéo dài 15 phút nhằm giới thiệu cho các bạn tổng quan về TCBS và tổng quan về chương trình iWealth Partner. Sau khóa học, iWealth Partner có thể tham gia các khóa học khác nhằm trang bị các kiến thức nền tảng trong việc giới thiệu và hỗ trợ khách hàng.


...

Xin chào,

Khóa đào tạo iWealth Partner cơ bản cung cấp cho bạn các kiến thức tổng quát để bắt đầu hành trình cộng tác với TCBS. Chương trình đào tạo kéo dài 15 phút nhằm giới thiệu cho các bạn tổng quan về TCBS và tổng quan về chương trình iWealth Partner. Sau khóa học, iWealth Partner có thể tham gia các khóa học khác nhằm trang bị các kiến thức nền tảng trong việc giới thiệu và hỗ trợ khách hàng.

...

Xin chào,

Khóa đào tạo iWealth Partner cơ bản cung cấp cho bạn các kiến thức tổng quát để bắt đầu hành trình cộng tác với TCBS. Khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí, được phát triển giúp thời gian học và thi có thể rút ngắn còn 1h30 phút. Sau đào tạo và trở thành iWealth Partner, bạn có thể ôn tập lại khóa học và xem thêm các kiến thức nâng cao tại Phần Trung tâm tri thức.

Cuối mỗi học phần sẽ có các bài tập nhỏ để ôn luyện kiến thức. Kết thúc đào tạo, bạn vui lòng hoàn thành Bài đánh giá sau khóa học và vượt qua Bài kiểm tra năng lực.